خـوش آمـدیـد

شنبه 5 مهر 1393 ساعت 15 و 53 دقیقه و 02 ثانیه

نـویسنـده: •شـیمـا یـوسفی زهـرا محمـدی فـرد •
سلـآم دوستـآن 
به وبلـآگ "کـآرو فنـآوری" "شـآهـد آمنـه (س)" خـوش آمـدیـد
مطـآلب ایـن وبلـآگ برگرفتـه شـده از کـآر و فنـآوری هشتـم هستـش
هـر 5 شنبـه و جمعـه هـآ مطـآلب گـذاشتـه میشـود البته پودمان ها به ترتیب نیست.
لطفـا اگـه سفـآرشی دآریـد حتمـا در قسمـت نظـرات بـآ توضیحـآت کـآمـل بنویسید

خـواهشـاً کپـی نکنیـد 
تبـآدل لیـنک بـآ وبلـآگ هـآی آمـوشی دوره اول متوسطـه انجـآم میگـردد
لطفـا در هـر پسـت نظـر خـود را بنـویسـید
اگـر نظـر یـآ پیشنهـآدی هسـت حتمـآ در نظـرات بـآ مـآ درمیـآن بگـزاریـد
بـرای دیـدن وبسـایـت مدرسه شـاهد آمنـه (س) کلیـک کنیـد
بـدرود مـوفـق بـآشیـد
"گـروه کـآر و فنـآوری مدرسـه شـآهـد آمنـه(س) خـراسـآن شمـالی"بجنـورد"دیـدگـاه هـا: نظـرآت
آخـریـن ویـرایـش: پنجشنبه 20 آذر 1393 ساعت 20 و 31 دقیقه و 32 ثانیه

پسـت هفـدهـم|خبـر

یکشنبه 25 مرداد 1394 ساعت 11 و 03 دقیقه و 59 ثانیه

نـویسنـده: •شـیمـا یـوسفی زهـرا محمـدی فـرد •
درود وقت بخیـر
متاسفانه از ششم اسفند ماه
پستی در وبلاگ انتشار نشد
و از مهر شروع به پست گذاشتن میکنیم
خوشحال می شویم باز هم به وبلاگ ما بیایید
ممنون که وقت گذاشتیـد خوش باشید بدروددیـدگـاه هـا: نظـرات | عقـایـد | کـامنـت هـآ
آخـریـن ویـرایـش: یکشنبه 25 مرداد 1394 ساعت 11 و 06 دقیقه و 18 ثانیه

پسـت شـانزدهـم | منـابـع تأـمیـن پروتئـیـن در پـرورش مـرغ

چهارشنبه 6 اسفند 1393 ساعت 22 و 25 دقیقه و 28 ثانیه

نـویسنـده: •شـیمـا یـوسفی زهـرا محمـدی فـرد •
درود بـر شمـا 
بـه شـانـزدهمیـن پسـت خـوش آمـدیـد
مـوضـوع ایـن پسـت :
منـابـع تـأمیـن پـروتئـین در پـرورش مـرغ
منبـع: سـایت کلـاله
بـرای دیـدن عکـس به ادامـه مطلـب مراجعـه کنیـد
خـوش بـاشیـد بـدرود
-یـوسفـی

ادامـه مطـلب

دیـدگـاه هـا: نظـرات
آخـریـن ویـرایـش: چهارشنبه 6 اسفند 1393 ساعت 22 و 27 دقیقه و 44 ثانیه

پسـت پـانزدهـم | بـدافـزار چیـسـت؟

چهارشنبه 6 اسفند 1393 ساعت 22 و 22 دقیقه و 37 ثانیه

نـویسنـده: •شـیمـا یـوسفی زهـرا محمـدی فـرد •
درود بـر شمـا 
بـه پـانزدهمیـن پسـت خـوش آمـدیـد
مـوضـوع ایـن پسـت :
آمـوزش کـامپیـوتـر - بـدافـزار چیـســت؟
منبـع: سـایت کلـاله
بـرای دیـدن عکـس به ادامـه مطلـب مراجعـه کنیـد
خـوش بـاشیـد بـدرود
-یـوسفـی

ادامـه مطـلب

دیـدگـاه هـا: نظـرات
آخـریـن ویـرایـش: چهارشنبه 6 اسفند 1393 ساعت 22 و 24 دقیقه و 54 ثانیه

پسـت چهـاردهـم | قسمـت هـای مختـلف سـاختمـان بـدن مـرغ |

پنجشنبه 9 بهمن 1393 ساعت 15 و 57 دقیقه و 15 ثانیه

نـویسنـده: •شـیمـا یـوسفی زهـرا محمـدی فـرد •
درود بـر شمـا 
بـه چهـاردهمیـن پسـت خـوش آمـدیـد
مـوضـوع ایـن پسـت :
قسمـت هـای مختـلف سـاختمـان بـدن مـرغ
منبـع: سـایت کلـاله
بـرای دیـدن عکـس به ادامـه مطلـب مراجعـه کنیـد
خـوش بـاشیـد بـدرود
-یـوسفـی

ادامـه مطلـب

دیـدگـاه هـا: نظـرات
آخـریـن ویـرایـش: پنجشنبه 9 بهمن 1393 ساعت 15 و 59 دقیقه و 35 ثانیه

پسـت سیـزدهـم |مشخصـات تخـم مـرغ |

پنجشنبه 9 بهمن 1393 ساعت 15 و 52 دقیقه و 08 ثانیه

نـویسنـده: •شـیمـا یـوسفی زهـرا محمـدی فـرد •
درود بـر شمـا
بـه سیـزدهـمیـن پسـت خـوش آمـدیـد
مـوضـوع ایـن پسـت :
 مشخصـات کـامل تخـم مـرغ
منبـع : سـایت کلـاله
بـرای دیـدن مطـالب بـه ادامه مطـلب مراجعـه کنیـد
خـوش بـاشیـد بـدرود
-یـوسفـی

ادامـه مطـلب

دیـدگـاه هـا: نظـرات
آخـریـن ویـرایـش: پنجشنبه 9 بهمن 1393 ساعت 16 و 01 دقیقه و 35 ثانیه

پست دوازدهم | آموزش ساختن مدار الکتریکی |

پنجشنبه 11 دی 1393 ساعت 16 و 04 دقیقه و 28 ثانیه

نـویسنـده: •شـیمـا یـوسفی زهـرا محمـدی فـرد •
با سلام به پست دوازدهم خوش آمدید 
دراین پست شما با شیوه ی ساختن |مدار الکتریکی|
آشنا میشوید امیدواریم
خوشتون بیاد باتشکر نظریادتون نره
بدرود.

"ادامه مطلب"

دیـدگـاه هـا: نظرات
آخـریـن ویـرایـش: شنبه 4 بهمن 1393 ساعت 20 و 05 دقیقه و 58 ثانیه

پست یازدهم | برچسب انرژی |

شنبه 22 آذر 1393 ساعت 17 و 12 دقیقه و 54 ثانیه

نـویسنـده: •شـیمـا یـوسفی زهـرا محمـدی فـرد •
با سلام 
به مطلب جدید و پست یاز دهم خوش آمدید 
در این پست موضوع ما | برچسب انرژی | هست 
منتظر نظرات خوب شما هستیم.

*ادامه مطلب*

دیـدگـاه هـا: غـیرفعـال-
آخـریـن ویـرایـش: شنبه 22 آذر 1393 ساعت 18 و 22 دقیقه و 11 ثانیه

پست دهم | ایمیل |

شنبه 22 آذر 1393 ساعت 12 و 07 دقیقه و 05 ثانیه

نـویسنـده: •شـیمـا یـوسفی زهـرا محمـدی فـرد •
درود
 به پست دهم خوش آمدید 
در این پست ما برای شما آموزش «ایمیل سازی در شبکۀ رشد»
رو گذاشتیم البته با تصویر 
منتظر نظرات شما هستیم.

ادامـه مطـلب

دیـدگـاه هـا: غیـرفعـال
آخـریـن ویـرایـش: شنبه 22 آذر 1393 ساعت 18 و 25 دقیقه و 02 ثانیه

پسـت نهـم |انـواع پیـچ و مهـره|

پنجشنبه 20 آذر 1393 ساعت 16 و 14 دقیقه و 32 ثانیه

نـویسنـده: •شـیمـا یـوسفی زهـرا محمـدی فـرد •
سلـام دوستـان 
بـه مطـلب جـدیـد"انـواع پیچ و مهـره هـا"خـوش آمـدیـد
بـرای دیـدن مطـالب ایـن پسـت به ادامه مطـلب مراجعه کنیـد
خـوش بـاشیـد بـدرود

"ادامـه مطلـب"

دیـدگـاه هـا: -نظـرات غیـر فعـال اسـت-
آخـریـن ویـرایـش: پنجشنبه 20 آذر 1393 ساعت 19 و 53 دقیقه و 11 ثانیه

پسـت هشتـم |انـواع پیـل و بـاتـری|

جمعه 16 آبان 1393 ساعت 21 و 08 دقیقه و 01 ثانیه

نـویسنـده: •شـیمـا یـوسفی زهـرا محمـدی فـرد •
بـا سلـام
بـه پسـت هشتـم خـوش آمـدیـد
مـوضـوع پسـت :
آشنـایی بـا انـواع پیـل هـا و بـاتـری هـا
خـوش بـاشیـد بـدرود

ادآمـه مطلـب

دیـدگـاه هـا: نظـرآت
آخـریـن ویـرایـش: پنجشنبه 20 آذر 1393 ساعت 19 و 57 دقیقه و 52 ثانیهتعـداد | کـل صفحـات : 2 1 2

اسکرول بار

شبکه اجتماعی فارسی کلوب | Buy Mobile Traffic | سایت سوالات