تبلیغات
" کـآر و فنـآوری شـآهـد آمنـه " - خـوش آمـدیـد

خـوش آمـدیـد

شنبه 5 مهر 1393 ساعت 15 و 53 دقیقه و 02 ثانیه

نـویسنـده: •شـیمـا یـوسفی زهـرا محمـدی فـرد •
سلـآم دوستـآن 
به وبلـآگ "کـآرو فنـآوری" "شـآهـد آمنـه (س)" خـوش آمـدیـد
مطـآلب ایـن وبلـآگ برگرفتـه شـده از کـآر و فنـآوری هشتـم هستـش
هـر 5 شنبـه و جمعـه هـآ مطـآلب گـذاشتـه میشـود البته پودمان ها به ترتیب نیست.
لطفـا اگـه سفـآرشی دآریـد حتمـا در قسمـت نظـرات بـآ توضیحـآت کـآمـل بنویسید

خـواهشـاً کپـی نکنیـد 
تبـآدل لیـنک بـآ وبلـآگ هـآی آمـوشی دوره اول متوسطـه انجـآم میگـردد
لطفـا در هـر پسـت نظـر خـود را بنـویسـید
اگـر نظـر یـآ پیشنهـآدی هسـت حتمـآ در نظـرات بـآ مـآ درمیـآن بگـزاریـد
بـرای دیـدن وبسـایـت مدرسه شـاهد آمنـه (س) کلیـک کنیـد
بـدرود مـوفـق بـآشیـد
"گـروه کـآر و فنـآوری مدرسـه شـآهـد آمنـه(س) خـراسـآن شمـالی"بجنـورد"دیـدگـاه هـا: نظـرآت
آخـریـن ویـرایـش: پنجشنبه 20 آذر 1393 ساعت 20 و 31 دقیقه و 32 ثانیهنمایش نظرات 1 تا 30

اسکرول بار