تبلیغات
" کـآر و فنـآوری شـآهـد آمنـه " - پسـت سیـزدهـم |مشخصـات تخـم مـرغ |

پسـت سیـزدهـم |مشخصـات تخـم مـرغ |

پنجشنبه 9 بهمن 1393 ساعت 15 و 52 دقیقه و 08 ثانیه

نـویسنـده: •شـیمـا یـوسفی زهـرا محمـدی فـرد •
درود بـر شمـا
بـه سیـزدهـمیـن پسـت خـوش آمـدیـد
مـوضـوع ایـن پسـت :
 مشخصـات کـامل تخـم مـرغ
منبـع : سـایت کلـاله
بـرای دیـدن مطـالب بـه ادامه مطـلب مراجعـه کنیـد
خـوش بـاشیـد بـدرود
-یـوسفـی
مشخصات کامل تخم مرغ

جـدول ترکیـب شیمیـایی اجـزای مـرغ
جـدول بخش های اصلی تخم مرغدیـدگـاه هـا: نظـرات
آخـریـن ویـرایـش: پنجشنبه 9 بهمن 1393 ساعت 16 و 01 دقیقه و 35 ثانیهاسکرول بار