تبلیغات
" کـآر و فنـآوری شـآهـد آمنـه " - پسـت چهـاردهـم | قسمـت هـای مختـلف سـاختمـان بـدن مـرغ |

پسـت چهـاردهـم | قسمـت هـای مختـلف سـاختمـان بـدن مـرغ |

پنجشنبه 9 بهمن 1393 ساعت 15 و 57 دقیقه و 15 ثانیه

نـویسنـده: •شـیمـا یـوسفی زهـرا محمـدی فـرد •
درود بـر شمـا 
بـه چهـاردهمیـن پسـت خـوش آمـدیـد
مـوضـوع ایـن پسـت :
قسمـت هـای مختـلف سـاختمـان بـدن مـرغ
منبـع: سـایت کلـاله
بـرای دیـدن عکـس به ادامـه مطلـب مراجعـه کنیـد
خـوش بـاشیـد بـدرود
-یـوسفـی
قسمت های مختلف ساختمان بدنی مرغ
پـودمـان نگهـداری از حیـوانـاتدیـدگـاه هـا: نظـرات
آخـریـن ویـرایـش: پنجشنبه 9 بهمن 1393 ساعت 15 و 59 دقیقه و 35 ثانیهاسکرول بار