تبلیغات
" کـآر و فنـآوری شـآهـد آمنـه " - پسـت شـانزدهـم | منـابـع تأـمیـن پروتئـیـن در پـرورش مـرغ

پسـت شـانزدهـم | منـابـع تأـمیـن پروتئـیـن در پـرورش مـرغ

چهارشنبه 6 اسفند 1393 ساعت 22 و 25 دقیقه و 28 ثانیه

نـویسنـده: •شـیمـا یـوسفی زهـرا محمـدی فـرد •
درود بـر شمـا 
بـه شـانـزدهمیـن پسـت خـوش آمـدیـد
مـوضـوع ایـن پسـت :
منـابـع تـأمیـن پـروتئـین در پـرورش مـرغ
منبـع: سـایت کلـاله
بـرای دیـدن عکـس به ادامـه مطلـب مراجعـه کنیـد
خـوش بـاشیـد بـدرود
-یـوسفـی

منابع پروتئین گیاهى:  

کنجاله ها  

محصولى فرعى از صنعت تولید روغن اند، که از دانه هاى گیاهى روغنی به دست مى آیند. از این منبع پروتئین گیاهى در تغذیهٔ طیور استفاده مى شود. روغن دانه هاى روغنى، با روش مکانیکى یا با استفاده از حلّال استخراج مى گردد. به باقیماندهٔ دانه هاى روغنى بعد از روغن گیرى کنجاله مى گویند و انواعى به شرح زیر دارد: 

کنجالۀ سویا:

کنجالهٔ سویا منبع پروتئینى استاندارد است که سایر منابع پروتئینى در جهان را با آن مقایسه مى کنند. این محصول حاوى انرژى و پروتئین بالا و ترکیب اسید آمینهٔ آن براى بیشتر انواع طیور بسیار عالى است.  

هنگامى که با ذرت یا مایلو استفاده شود، متیونین تنها اسید آمینه اى خواهد بود که باید به آن اضافه شود.در حین تولید کنجالهٔ سویا از طریق عمل آورى با حرارت مشکلات مربوط به محدودیت مصرف آن از بین مى رود. 

مقدار انرژى کنجالهٔ سویا 2230 کیلو کالرى و پروتئین آن 44 درصد است. مقدار کلسیم و فسفر کنجالهٔ سویا 29 و 27 درصد است. 

مصرف دانهٔ سویاى فرآورى نشده داراى محدودیت هایى در خوراک است. توجه داشته باشید شکل کنجالهٔ سویا، با توجه به روش روغن کشى، به دو صورت پلت و پرک متفاوت است.  

کنجالۀ آفتابگردان

فرآوردهٔ باقیمانده از روغن کشى دانهٔ آفتاب گردان، کنجالهٔ آفتاب گردان است، که در تغذیهٔ طیور کاربرد دارد. این کنجاله حاوى انرژى کمى است و کمبود اسید آمینهٔ لیزین مهم ترین عامل محدود کننده در تغذیهٔ آن به شمار مى رود. کنجالهٔ آفتاب گردان به رنگ تیره است و در صورتى که به مقدار زیاد از آن در جیره استفاده کنید تغییرات بارزى در رنگ جیره ایجاد مى شود. 

این محصول از نظر اسیدهاى آمینه متیونین و سیستئین و فسفر غنى است. مقدار انرژى و پروتئین کنجالهٔ آفتاب گردان 1543 کیلو کالرى و 32 درصد است. مقدار کلسیم و فسفر قابل استفادهٔ آن  21 و 14 درصد است.  

تنها محدودیت مصرف کنجالهٔ آفتاب گردان ملیّن بودن آن هنگام مصرف بیش از اندازه است. همچنین هنگام ذخیرهٔ در انبار، به دلیل داشتن روغن، کنجالهٔ آفتاب گردان اکسیده و فاسد خواهد شد.  

کنجالۀ کلزا (کانولا): 

کلزا از واریته هاى اصلى منداب مشتق شده است. کنجالهٔ کلزا داراى مقادیر زیادى سیناپین است. هنگام استفاده از این مادهٔ خوراکى در جیرهٔ مرغان تخم گذار با تخم قهوه اى، در آن ها (تخم مرغ ها) طعم ماهى و مزه هاى نامطلوب دیگر ایجاد مى شود. کنجالهٔ کلزا در مقایسه با کنجالهٔ سویا حاوى لیزین کمترى است، اما مقدار متیونین آن اندکى بالاتر است. انرژى این کنجاله از کنجالهٔ سویا پایین تر و عامل محدود کننده در جیره طیور است.  

استفادهٔ تا 8 درصد این مادهٔ خوراکى در جیره، هیچ گونه اثر منفى در عملکرد مرغ هاى تخم گذار ندارد. مقدار انرژى قابل سوخت و ساز این فرآورده 2000 کیلو کالرى و پروتئین آن 38 درصد است. مقدار کلسیم 68 درصد و فسفر آن 3 درصد است.   

کنجالۀ تخم پنبه:  

کنجالهٔ تخم پنبه فرآوردهٔ باقیمانده از روغن کشى تخم پنبه است. تخم پنبه داراى گوسیپول است که در گله هاى تخم گذار اهمیت دارد، زیرا در سفیده و زردهٔ تخم مرغ ایجاد رنگ مى کند. به هنگام استفاده از کنجالهٔ تخم پنبه در جیره، تغییر رنگ زرده را به صورت لکه هاى سبز تا سیاه، بسته به مدت زمان انباردارى آن، مشاهده خواهید کرد. 

هنگام استفاده از تخم پنبه در جیرهٔ طیور از سولفات آهن به نسبت ۱ به ۱ استفاده نمایید، زیرا ترکیبات آهن دار با گوسیپول تخم پنبه ترکیب مى شوند و آن را از دسترس سیستم گوارشى طیور خارج مى سازند. همچنین سمى بودن گوسیپول میزان مصرف خم پنبه را در جوجهٔ گوشتى محدود مى سازد. 

مقدار انرژى و پروتئین کنجالهٔ تخم پنبه 2300 کیلو کالرى و 40 درصداست. مقدار کلسیم و فسفر آن 15 
و 22 درصد است.  

کنجالۀ کنجد:  

فرآورده باقیمانده از روغن کشى کنجد است. مقدار لیزین قابل استفادهٔ آن بسیار کم است اما مقدار اسید آمینه متیونین آن زیاد است. این کنجاله داراى مقدار زیادى اسید فیتیک است که به کلسیم متصل مى شود و آن را از سیستم گوارشى خارج مى سازد. همچنین افزودن کلسیم اضافى به جیره ضرورى است. 

استفاده از سطوح بالاى آن در جیره، طیور را دچار اسهال مى کند. این محصول، با توجه به داشتن روغن زیاد، اگر به مدت طولانى انبار گردد فاسد مى شود. 

مقدار انرژى قابل سوخت و ساز و پروتئین کنجالهٔ کنجد 2210 کیلو کالرى و 43 درصد است. مقدار کلسیم و فسفر قابل استفاده  آن 2 و 34 درصد است 

دیـدگـاه هـا: نظـرات
آخـریـن ویـرایـش: چهارشنبه 6 اسفند 1393 ساعت 22 و 27 دقیقه و 44 ثانیهاسکرول بار