تبلیغات
" کـآر و فنـآوری شـآهـد آمنـه " - پسـت چهـارم | قـانـون اهـم |

پسـت چهـارم | قـانـون اهـم |

سه شنبه 22 مهر 1393 ساعت 20 و 57 دقیقه و 18 ثانیه

نـویسنـده: •شـیمـا یـوسفی زهـرا محمـدی فـرد •
درود بـر شمـا
بـه چهـارمیـن پسـت خـوش آمـدیـد
مـوضـوع ایـن پسـت:
قـانـون اهـم
بـرای دیـدن مطـالب بـه ادامـه مطلب مراجعـه کنیـد
بـدرود

قانون اهم 

جرج سیمون اهم در سال 1828 براساس تجربیات و آزمایش هاى فراوانی که انجام داد  بالاخره  توانست ارتباط بین ولتاژ (V) جریان (I) و مقاومت (R)  را در یك مدار به دست آورد.  

اهم به این نتیجه رسید كه اگر مقاومت یك مدار را ثابت نگه داریم و ولتاژ منبع تغذیه را افزایش دهیم شدتجریان افزایش مى یابد. 

او هم چنین دریافت كه اگر ولتاژ منبع تغذیه را ثابت نگه داریم و مقدار مقاومت مدار را افزایش دهیم جریان مدار كاهش مى یابد. 

نتایج آزمایش هاى اهم به نام قانون اهم شناخته شده كه رابطه قانون اهم را به سه صورت شكل زیر مى توانیم بنویسیم.

قانون اهم چیست؟

همان گونه كه مشاهده مى شود اگر دو جزء از معادله معلوم باشد (كمیت هاى سبز رنگ) مى توان به آسانى جزء سوم (كمیت آبى رنگ) را به دست آورد. 

به مثال های زیر توجه کنید. 


دیـدگـاه هـا: نظـرآت
آخـریـن ویـرایـش: پنجشنبه 20 آذر 1393 ساعت 16 و 33 دقیقه و 23 ثانیهاسکرول بار