تبلیغات
" کـآر و فنـآوری شـآهـد آمنـه " - پسـت هشتـم |انـواع پیـل و بـاتـری|

پسـت هشتـم |انـواع پیـل و بـاتـری|

جمعه 16 آبان 1393 ساعت 21 و 08 دقیقه و 01 ثانیه

نـویسنـده: •شـیمـا یـوسفی زهـرا محمـدی فـرد •
بـا سلـام
بـه پسـت هشتـم خـوش آمـدیـد
مـوضـوع پسـت :
آشنـایی بـا انـواع پیـل هـا و بـاتـری هـا
خـوش بـاشیـد بـدرود

قبل از معرفى انواع پیل ها لازم است با دو مفهوم زیر آشنا شویم: 

الف : پیل الكتروشیمیایى Electrochemical Cell : مجموعه اى است كه مى تواند انرژى شیمیایى را به انرژى الكتریكى تبدیل كند. مانند باترى اتومبیل.  

ب : باترى : از كنار هم قرار گرفتن چند پیل الكتروشیمیایى یك باترى تشكیل مى شود. در بین عامه به اشتباه از اصطلاح باترى به جاى پیل استفاده مى شود. 

 پیل ها به دو دسته پیل هاى اولیه و پیل هاى ثانویه تقسیم مى شوند.  

پیل هاى اولیه 

پیل هایى هستند كه پس از تخلیه نمى توان آن ها را مجدداً استفاده كرد زیرا قابل پر كردن (شارژ) نیستند. این پیل ها در صنعت اصطلاحاً تحت عنوان« پیل هاى خشك »  معروف هستند. 

مهم ترین آن ها به شرح زیر است: 

پیل روى  كربن: پایه مثبت این پیل از یك میله كربنى و پایه منفى آن از یك ظرف استوانه اى از جنس روى تشكیل مى شود. پایه مثبت در درون ظرف قرار دارد و فضاى بین آن ها توسط محلولى (الكترولیت) از جنس پودر كربن و موادى دیگر كه به صورت خمیر است پر مى شود. 

ولتاژ این پیل ها در حدود 5/1 ولت است و داراى عمر نسبتاً  طولانى هستند ساختمان داخلى و شكل ظاهرى یك نمونه از این پیل را در شكل زیر مشاهده مى كنید. 


پیل اكسید نقره: الكترود مثبت این نوع پیل از جنس روى و الكترود منفى آن از جنس اكسید نقره و محلول الكترولیت آن هیدروكسید پتاسیم یا هیدروكسید سدیم است. 

ابعاد پیل اكسید نقره كوچك است و ولتاژى در حدود 5/1ولت دارد. این پیل در انواع ماشین حساب ها، ساعت هاى مچى و ... مورد استفاده قرار مى گیرد.

پیل قلیایى: این نوع پیل از نظر ساختمان و طرز كار شبیه پیل روى  كربن است. الكترود مثبت آن از جنس دى اكسید منگنز و الكترود منفى آن از جنس روى است. الكترولیت پیل قلیایى از جنس هیدروكسید پتاسیم است. ولتاژ كار این نوع پیل در حدود 5/1 ولت مى باشد. داشتن قابلیت جریان دهى بالا و عمر زیاد را مى توان از خصوصیات این قبیل پیل ها ذكر كرد.  


پیل لیتیوم: این پیل ها داراى ولتاژى در حدود 5/1 ولت هستند. داشتن طول عمر زیاد و تنوع ساخت در شكل هاى مختلف از جمله خصوصیات آن هاست  

پیل هاى ثانویه 

پیل هایى هستند كه قابلیت پر شدن (شارژ) و خالى شدن (دشارژ) مكرر را دارند. از انواع این نوع پیل ها مى توان پیل هاى سرب  اسید و نیكل كادمیوم را نامبرد. 

پیل سرب  اسید: از این نوع پیل ها در باترى هاى اتومبیل استفاده مى شود. الكترود مثبت پیل سرب اسید از جنس سرب اسفنجى و الكترود منفى آن از جنس سرب است. محلول آب و اسید سولفوریك به عنوان الكترولیت در این پیل به كار مى رود. ولتاژ هر پیل سرب  اسید حدود 2 ولت است. چون باترى اتومبیل معمولاً 6 خانه دارد لذا ولتاژ این باترى ها برابر با 12 ولت خواهد شد.   

پیل نیكل  كادمیوم: در این پیل الكترود مثبت از جنس هیدروكسید نیكل و الكترود منفى از جنس كادمیوم است. در پیل نیكل كادمیوم از تركیب هیدروكسید پتاسیم به عنوان الكترولیت استفاده مى شود. ولتاژ پیل نیكل كادمیوم  در حدود  2/1 تا 3/1 ولت است.  

مجموعه مطالب ارائه شده در خصوص هر یك از انواع پیل ها را مى توان در جدول زیر دید.

برای بهتر دیدن جدول روی عکس کلیک کنید
دیـدگـاه هـا: نظـرآت
آخـریـن ویـرایـش: پنجشنبه 20 آذر 1393 ساعت 19 و 57 دقیقه و 52 ثانیهاسکرول بار